Znajdź wydarzenie

Święto Konstytucji 3 Maja

  • Data: 03.05.2024 r., godz. 12:15
  • Miejsce: Urząd Gminy w Kołbieli
  • Kategoria: Wydarzenia patriotyczne

Zapraszamy Mieszkańców gminy Kołbiel na obchody 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

 

Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki oraz Hugo Kołłątaj to autorzy Konstytucji 3 maja, uchwalonej w 1971 roku podczas obrad czteroletniego Sejmu Wielkiego.

Uchwalenie konstytucji to najważniejsza reforma Sejmu Wielkiego. Zmieniła system prawny państwa, wprowadzając ustrój monarchii konstytucyjnej. Na jej podstawie przyjęto trójpodział władzy: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Od tej pory władzę ustawodawczą miał pełnić dwuizbowy sejm złożony z izby senatorskiej i izby poselskiej. Władze wykonawczą miał sprawować król wraz ze Strażą Praw. Straż Praw to rada ministrów powoływana przez króla lecz pod kontrolą sejmu. Najwyższym organem sądowym był Trybunał Koronny i Litewski. Utworzono sądy magistrackie dla miast oraz sądy apelacyjne wydziałowe.

Zniesiono liberum veto, rokosz, konfederację i wolną elekcję.

Religia katolicka została uznana za religię panującą w Rzeczypospolitej przy jednoczesnym zachowaniu tolerancji religijnej i wolności wyznania. Wprowadzono po raz pierwszy pojęcie narodu – obywatele mieli być obrońcami swobód narodowych i praw.

Był to pierwszy tego rodzaju dokument w Europie i drugi na świecie.

Choć obowiązywała zaledwie przez 14 miesięcy, to była próbą unowocześnienia ustroju Polski i ratowania jej suwerenności. Święto 3 Maja zostało przywrócone w II Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 r. Podczas II wojny światowej zostało zdelegalizowane przez okupantów niemieckich i sowieckich. Zakazane było również w PRL. Obecnie jest to święto państwowe, podczas którego obywatele mają okazję do celebrowania wolnej Polski.
https://bibliotekakolbiel.pl/swieto-konstytucji-3-maja-2/#more-13885

 

Ustawa Rządowa z dnia 3 maja 1791 roku [fragment]:

[…] uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje, i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą – egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć […] dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością ducha, niniejszą konstytucję uchwalamy […].

Zapraszamy do tegorocznych obchodów Święta Konstytucji 3 Maja.

Program wydarzenia:

12:15 złożenie kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości przed Urzędem Gminy w Kołbieli

12:30 Msza Święta w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Kołbieli

13:30 Koncert patriotyczny w wykonaniu Huberta Bojarskiego z Wiązowny oraz uczniów placówek oświatowych w Kołbieli.

Foto

Urząd Gminy w Kołbieli

Urząd Gminy w Kołbieli

Szkolna 1, 05-340 Kołbiel

Godziny otwarcia:
poniedziałek - od godz. 9.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek - od godz. 8.00 do 16.00

Tel. 025 757-39-92 do 96
Faks 025 757-39-97

e-mail: gmina_kolbiel@wp.pl

http://www.kolbiel.pl