Znajdź wydarzenie

Wystawa plenerowa "Miasto Kołbiel"

  • Data: od: 01.03.2023 r., godz. 10:00 do: 31.03.2023 r., godz. 18:00
  • Miejsce: Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbieli
  • Kategoria: Wystawa

Zapraszamy do oglądania wystawy plenerowej “Miasto Kołbiel”, ul. Szkolna 1 w Kołbieli (ogrodzenie Urzędu Gminy). Na planszach przedstawiamy materiały historyczne zebrane przez Leszka Zugaja, a dotyczące okresu, w którym Kołbiel posiadała prawa miejskie.

Wystawę prezentujemy w związku z rozpoczętymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi decyzji o przystąpieniu do podjęcia procedury odzyskania praw miejskich przez Gminę Kołbiel, a utraconych po powstaniu styczniowym.

Początki miasta Kołbiel sięgają XVI w. ” W 1526 roku Mazowsze stało się częścią Korony Królestwa Polskiego. Nowy władca Zygmunt I często wydawał przywileje miejskie w nowej dzielnicy. Na „fali urbanizacyjnej” dnia 2 II 1532 roku w dzień oczyszczenia Św. Maryi, przywilejem królewskim Kołbiel otrzymała prawa miejskie. Nowo lokowane miasto otrzymało prawo niemieckie (Ius Theutonicum).” (…). Kołbiel pozostawała miastem do XIX wieku. „W 1869 roku, 1 czerwca, ukazem carskim Kołbiel straciła prawa miejskie. Można przypuszczać, że utraciła prawa miejskie za pomoc powstańcom uczestniczącym w powstaniu styczniowym 1863 roku.” Małe ojczyzny. Historia Gminy Kołbiel, Leszek Zugaj, Adam Budyta

Foto

Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbieli

Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbieli

Szkolna 1, 05-340 Gmina Kołbiel

tel. 25 757 39 92

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - 10.00-18.00
Wtorek - 10.00-18.00
Środa - 8.00-16.00
Czwartek - 8.00-16.00
Piątek - 10.00-18.00