Znajdź wydarzenie

Projekt fotograficzny: "Świdermajer wczoraj/dziś"

  • Data: od: 14.03.2018 r., godz. 12:00 do: 06.05.2018 r., godz. 00:00
  • Miejsce: Towarzystwo Przyjaciół Otwocka
  • Kategoria: Konkurs

W związku ze zbliżającym się 7. Festiwalem Świdermajer Towarzystwo Przyjaciół Otwocka ogłasza projekt fotograficzny „Świdermajer-wczoraj/dziś”.

ZASADY:
1. Celem projektu jest popularyzacja drewnianej architektury nadświdrzańskiej świdermajer, twórczości lokalnych fotografów i hobbystów oraz organizacja wystawy fotograficznej.
2. Projekt jest bezpłatny i adresowany jest do wszystkich pełnoletnich pasjonatów fotografii bez względu na doświadczenie.
3. Tematem jest drewniana architektura świdermajer. Technika zdjęć i ujęcie tematu są całkowicie dowolne. Fotografie mogą być archiwalne lub zrobione współcześnie.
4. Zdjęcia w formie elektronicznej należy przesyłać do 6 maja 2018 r. na adres mailowy swidermajer.foto@gmail.com
5. Zdjęcia należy przesyłać w możliwie najlepszej rozdzielczości i jakości (idealnie by było, aby były skadrowane do formatu 30x40 cm, rozdzielczość 300 DPI - ale nie jest to wymóg konieczny).
6. W treści wiadomości należy podać imię i nazwisko autora, ewentualnie tytuł pracy, dane kontaktowe coraz klauzulę:

„Niniejszym oświadczam, że jestem autorem fotografii i nie narusza ona praw osób trzecich. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych, oraz nieodpłatne wykorzystanie fotografii na potrzeby projektu oraz publikację danych osobowych i fotografii w wydawnictwach wszelkiego typu wydawanych przez Organizatora, prasie lokalnej, na wystawach fotograficznych, portalach społecznościowych oraz w Internecie w celu promocji projektu.”

7. Nie ma limitu określającego liczbę przesyłanych fotografii.
8. W maju 2018 r. Jury dokona oceny prac i wybierze 20 najlepszych. Autorzy wyróżnionych prac zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
9. Decyzje Jury są ostateczne.
10. Wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na zbiorowej wystawie fotograficznej podczas 7. Festiwalu Świdermajer.
11. Wydruk prac w formacie 30x40 cm zostanie sfinansowany przez Organizatora.
12. Wydrukowane prace nie będą odsyłane.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania projektu bez podawania przyczyny.
14. Udział w projekcie jest równoznaczny z akceptacją ww. zasad.

https://www.facebook.com/events/161297481196740/

Foto

Towarzystwo Przyjaciół Otwocka

Towarzystwo Przyjaciół Otwocka

ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock

tel. 604 408 725

e-mail: tpo@onet.pl

KRS: 0000237884

NIP: 5322041510, REGON: 145754531

Numer rachunku w banku PEKAO SA I Oddział w Otwocku:

12 1240 2119 1111 0010 4223 6213